SAZNAJTE SVE O MATIČNIM ĆELIJAMA!

  • 0 comments

Šta su to matične ćelije i kako ih dobijamo?

Matične ćelije su gradivni elementi našeg života, koji stvaraju direktnu vezu između zdravlja vešeg deteta na rođenju i njegovog zdravlja u budućnosti.
Matične ćelije iz pupčane vrpce se već koriste u lečenju borjnih medicinskih stanja.
Ove jedinstvene matične ćelije se izoluju iz pupčane vrpce odmah nakon rođenja vaše bebe. Ove ćelije su poznate i kao „naivne“ u imunskom pogledu te izazivaju ređe i blaže sporedne efekte u odnosu na matične ćelije uzetih iz drugih izvora. Posebna prednost ovih ćelija je njihova sposobnost da se konvertuju u ostale vrste krvnih ćelija, što omogućava lečenje brojnih medicinskih stanja uključujući leukemiju.
*Činjenica*
Matične ćelije iz pupčane vrpce se već koriste u lečenju više od 85 medicinskih stanja, uključujući leukemiju, anemiju i talasemiju
Matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce pokazuju ogroman potencijal za lečenje brojnih medicinskih stanja u budućnosti. Neka od ovih stanja su; cerebralna paraliza, dijabetes i reumatodni artritis. Trenutno je u toku više od 300 kliničkih ispitivanja koja se fokusiraju na mogućnosti primene matičnih ćelija tkiva pupčane vrpce za lečenje različitih bolesti.
Matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce se sakupljaju u isto vreme kada i matične ćelije krvi. Ovaj proces podrazumeva jednostavno uzimanje uzorka tkiva pupčaniika.

Koje se sve bolesti mogu lečiti pomoću matičnih ćelija?

Poremećaji ćelija krvi
1. Anemije
Aplastična anemija | Kongenitalna diseritropoetična anemija | Fankonijeva anemija | Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH) | Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
2. Nasledne abnormalnosti trombocita
Amegakariocitoza | Kongenitalna trombocitopenija | Glanzmann trombastenija
3. Mioproliferativni poremećaji
Akutna mijelofibroza | Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID) | Policitemija vera | Esencijalna trombocitopenija

Nasleđeni poremećaji imunog sistema
4. Združene teške imunodeficijencije (SCID)
SCID sa deficitom adenozin deaminaze (ADA – SCID) | SCID povezan sa X hromozomom | SCID sa odsustvom T i B ćelija | SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija | Omenn sindrom
5. Ostali poremećaji imunog sistema
Kostmanov sindrom | Mijelokateza | Ataksija-Teleangiektazija | Sindrom ogoljenih limfocita | Opšta varijabilna imunodeficijencija | DiGeorge sindrom | Hemofagocitna limfohistiocitoza | Deficit adhezije leukocita | Limfoproliferativni poremećaji (LPD) | Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom
6. Poremećaji fagocita
Chediak-Higashi sindrom | Hronična granulomatoza | Deficijencija aktina neurofila | Retikularna disgeneza
7. Rak koštane srži
Multipli mijelom | Leukemija plazma ćelija | Waldenstrom makroglobulinemija
8. Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)
Neuroblastom | Retinoblastom
9. Akutna leukemija
Akutna limfoblastna leukemija (ALL) | Akutna mijelogena leukemija (AML) | Akutna bifenotipna leukemija | Akutna nediferentovana leukemija
10. Hronična anemija
Hronična mijelogena leukemija (CML) | Hronična limfocitna leukemija (CLL) | Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML) | Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)
11. Mijelodisplastični sindromi

Rafraktarna anemija (RA) | Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS) | Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB) | Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T) | Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)
12. Limfomi
Hodžkinova bolest | Non-Hodžkin limfom | Burkitt limfom
13. Nasledne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca
Velika beta talasemija | Blackfan-Diamond anemja | Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca | Srpasta anemija

Terapije u kliničkim ispitivanjima

1. Transplantacije kod kancerogenih tumora
Karcinom dojke | Ewing sarkom | Karcinom bubrežnih ćelija
2. Transplantacija kod urođenih poremećaja
Hipoplazija vlasaste hrskavice | Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)

Transplantacija kod urođenih metaboličkih poremećaja
1. Mukopolisaharidoza (MPS) bolesti skladištenja
Mukopolisaharidoza (MPS) | Hurlerin sindrom (MPS-IH) | Scheie sindrom (MPS-IS) | Hunterov sindrom (MPS-II) | Sanfilipo sindrom (MPS-III) | Morquio sindrom (MPS-IV) | Marote-Lami sindrom (MPS-VI) | Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII) | Mukolipidoza II (I-ćelijska bolest)
2. Leukodistrofični poremećaji
Adrenoleukodistrofija (ALD) | Adrenomijeloneuropatija (AMN) | Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija) | Metahromatska leukodistrofija
3. Bolesti lizozoma
Gaucher bolest | Niemann-Pickova bolest | Tay-Sachs bolest | Wolmanova bolest
4. Ostali poremećaji
Lesh-Nyhan Sindrom | Osteopetroza
Transplantacije za poremećaje proliferacije krvi
Familijarna hemofagocitna limfohistiocitoza (FLH) | Hemofagocitoza | Histiocitoza Langerhansovih ćelija LCH
5. Genska terapija
Glanzmann trombastenija | Združene teške imunodeficijencije (SCID) | SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA – SCID) | SCID povezan sa X hromozomom
6. Celularna Kardiomioplastika
Regeneracija oštećenog srčanog mišića pomoću matičnih ćelija ili promocijom njihovog rasta nakon infarkta miokarda
7. Autoimune bolesti
Dijabetes tipa 1| Lupus
8. Transplantacija za lečenje bolesti centralnog nervnog sistema

Cerebralna paraliza

Jedan od najuzbudljivijih projekata na području kliničkog ispitivanja je upotreba matičnih ćelija u lečenju cerebralne paralize.
Bolest koja nažalost pogađa mnoge uskoro može biti pobeđena primenom matičnih ćelija.
Razgovarali smo sa našim stručnjakom: Osama Shaikh, koji govori o najnovijim dostignućima u lečenju matičnim ćelijama.
Rezultati prve, placebo kontrolisane i dvostruko-slepe studije u lečenju cerebralne paralize matičnim ćelijama su objavljeni u maju, 2015. godine.
U studiji je učestvovalo trideset-šestoro dece koja su nasumično podeljena u dve grupe: prva grupa je primala matične ćelije krvi pupčanika, dok je druga grupa primila placebo. Radi se o dvostruko-slepoj studiji kada ni doktor ni pacijent ne znaju da li se uzima efikasan preparat ili je placebo bez dejstva.
Rezultati su pokazali da pacijenti koji su primali krv pupčanika imaju bolji mišićni tonus, bolju motoriku i veće anti-inflamatorno dejstvo u odnosu na grupu koja je primala placebo.
Praćenje efekata ove studije je trajalo svega 6 meseci, što zahteva dodatna klinička istraživanja o potvrđivanju efikasnosti terapije matičnim ćelijama u lečenju cerebralne paralize. Međutim, ovo je jedna od najvećih studija do sada koja je pokazala rezultate koji obećavaju.

Za više informacija o kliničkim studijama primene matičnih ćelija u lečenju cerebralne paralize posetite: online.liebertpub.com

Kako da izaberete kod koga ćete sačuvati matične ćelije?

Čuvanje matičnih ćelija je veoma važna životna odluka koja se može podeliti samo sa ljudima u koje imate potpuno poverenje
Akreditacije
– Veoma je važno da svaka banka matičnih ćelija poseduje akreditaciju Human Tissue Authority (HTA). HTA akreditacija je obavezna za sve ustanove koje e bave uklanjanjem, čuvanjem i upotrebom humanog tkiva. Ova akreditacija zapravo reguliše način obavljanja ovih procedura čime se obezbeđuje ispravnost uzoraka.
– Još jedna ključna akreditacija banaka za čuvanje matičnih ćelija je akreditacija koju dodeljuje Medicines & Healthcare Regulatory Agency (MHRA). MHRA je regulatorno telo koje prati i vrši kontrolu lekova, medicinskih sredstava i krvnih komponenti za transfuziju. Ova akreditacija znači da kompanija ispunjava neophodne standarde bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti. Ključna odgovornost MHRA je uspostavljanje centra za napredne terapije na području transfuzije i matičnih ćelija.
– U poslednjih nekoliko godina na tržišt se pojavilo nekoliko banaka matičnih ćelija. Međutim, veoma je važno istražiti pozadinu ovih kompanija. Kompanije često uveravaju korisnike da poseduju sopstvene laboratorije, a zapravo su samo posrednici koji će vaše matićne ćelije čuvati u laboratorijama svojih partnera.
– Iako ovo nije ozbiljan problem, poslovanje sa bankama koje imaju svoje laboratorije je mnogo bezbednije i lakše, jer stručnjaci u svakom trenutku imaju pristup uzorku.
– Može izgledati trivijalno, ali lokacija kompanije i laboratorija zapravo je važan element koji treba uzeti u obzir prilikom odabira banke matičnih ćelija. Prikupljanje krvi pupčane vrpce je vremenski ograničeno i zato je važno da se laboratorija nalazi na loistički dostupnom mestu. Brojne banke matičnih ćelija čuvaju svoje uzorke na različitim lokacijama u Aziji, što zahteva duži transport u poređenju sa evropskim laboratorijama.

izvor: www.futurehealthbiobank.com

Podelite Na Društvenim Mrežama

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *